נזיקין ותביעות ביטוח

דיני הנזיקין-

דיני הנזיקין עוסקים בסיטואציה שבה נגרם נזק על ידי גורם שניתן להטיל עליו חבות במשפט בגין אותו הנזק. דיני הנזיקין דנים בשתי שאלות עיקריות:

  • האם קיימת אחריות של גורם הנזק?
  • מהו הסעד לו זכאי הניזוק מאת המזיק?

הסעד העיקרי והשכיח ביותר הוא סעד הפיצויים, מטרתו היא לרוב להשיב את הניזוק למצב בו היה אילולא אירע האירוע המזיק.

משרדנו עושה את מרבית מאמציו על מנת להשיג לכל לקוח ולקוח את הפיצוי המקסימלי בהתאם לנזק שנגרם לו. תאונות דרכים- 

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות  דרכים, חוק הפלת"ד, מסדיר את אופן הפיצויים לאדם אשר נגרם לו נזק גופני, במהלך תאונת דרכים, ללא קשר לשאלה מי אשם בתאונה, אלא מטיל על דורש הפיצויים להוכיח שתי נקודות עיקריות:

  • שהיה מעורב בתאונת דרכים.
  • שנגרם לו נזק גופני / נפשי.

 באופן כללי מאוד, תאונת דרכים, היא כל תאונה אשר קרתה למי שהשתמש ברכב מנועי לצורכי תחבורה, לרבות התלקחות של הרכב, פגיעה במשתמש דרך אחר, פגיעה בהולך רגל, פגיעה של חפץ כלשהו ברכב, כגון יידויי אבנים וכיו"ב.
הזכות לפיצוים נובע מעקרון האחריות המוחלטת הקבוע בדיני תאונות הדרכים, מייתר את הצורך של הנפגע בתאונת דרכים, להוכיח את אשמת הצד הפוגע, ודי בכך שיוכיח כי נפגע בתאונה, על מנת לקבל פיצויים. ביטוח לאומי-

המוסד לביטוח לאומי פועל מתוקף חוק הביטוח הלאומי 1953 במטרה להוות "רשת ביטחון סוציאלי" לאזרחי המדינה. כיום המוסד חולש על מגוון רב של תחומים כגון נכות כללית, נפגעי תאונות עבודה, שירותי סיעוד, שיקום, הבטחת הכנסה וכיו"ב. 

בתחום מימוש הזכויות הרפואיות הליך תביעת הזכויות נוטה להיות ארוך, מורכב ועתיר ביורוקרטיה ועל כן מומלץ להתייעץ עם עורך דין כדי להגן על הזכויות המגיעות לך.- מחלקת הנזיקין במשרדנו, העוסקת בתאונות דרכים ומימוש זכויות רפואיות עומדת לשירותכם על מנת להשיג את הפיצוי המרבי עבורכם.