חדלות פירעון

חובות כלכליים עלולים להשפיע על רבדים שונים בחיינו..

משרדנו לרשותכם על מנת לעזור ולאפשר לכם לפתוח דף חדש ולקבל שליטה מחודשת על חייכם הכלכליים. 

טל'- 04-6713131 

___________________________________________________________________________________

חדלות פירעון היא מצב כלכלי בו אדם או תאגיד אינם יכולים לפרוע את חובותיהם.  

חדלות פירעון יכולה להתבטא בשני אופנים: 

  • לחדל הפירעון יש יותר חובות והתחייבויות מנכסים.
  • חדל הפירעון אינו יכול לפרוע את חובותיו בטווח קצר.


חדלות פירעון של יחיד עשויה להוביל לשינוי מצבו המשפטי וכניסה להליכי חדלות פירעון מול מוסדות המשפט השונים (הליכי פשיטת רגל). 


לאחרונה נכנס לתוקפו חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי. 

מטרתו העיקרית של החוק הינה להביא לשיקומו הכלכלי של החייב.

החוק מבקש להציב את שיקומו הכלכלי של היחיד כערך מרכזי בהליכי חדלות הפירעון, ולהעניק לו הזדמנות להשתקם ולצאת ממעגל החובות.