דיני חוזים

בתחום החוזים וההסכמים משרדנו מציע ללקוחותיו מספר שירותים חשובים וחיוניים: כתיבה של חוזה, עריכה של הסכם, כריתת הסכם, בדיקת הסכם טרם חתימתו, בדיקת חוזה לאחר החתימה עליו, בדיקת דרכי מילוט מחוזה לאחר החתימה עליו, בדיקת תקפות של חוזה, הפיכת חוזה שניתן בעל-פה לחוזה או להסכם בכתב ועוד. 

לכל הסכם ולכל חוזה יש את הייחודיות שלו. לעתים יושם דגש רב מאוד על המחיר ולעתים החוזה יפרט את מלוא הפרטים דווקא אודות משך הפעילות עצמה. לעתים החוזה ישים באור הזרקורים דווקא את המשמעות של הפרתו בעוד שחוזה אחר ידגיש כיצד ניתן לכל אחד מהצדדים לצאת ממנו מבלי להפר אותו.עו"ד המתמחה בהגשת תביעה כספית צריך לבנות אסטרטגיה רוחבית, כזו שתיתן לנתבע להבין כי עצם ניהול התביעה אינו פועל לטובתו ומשכך עליו לעשות כל שנדרש על מנת לבלום את כדור השלג במהירות האפשרית. תביעה כספית חכמה חייבת להבהיר לנתבעים ולמעורבים האחרים כי שלב ההידברות ובזבוז הזמן תם וכי עתה התובע קיבל החלטה ממשית למצות את הדין עם הנתבעים אחת ולתמיד וכי לטובת העניין, הוא יעשה את הנדרש, עד תום, לטובת הוצאת הצדק אל האור ומיצוי הדין עם הנתבע וכי לטובת העניין כל האמצעים החוקיים מקדשים את המטרה.